FEDESSA Europees Rapport

Download hier het FEDESSA Rapport 2019

Dit is het achtste opeenvolgende jaarlijkse onderzoek van de Federatie van Europese Self Storage Associaties (FEDESSA). Het rapport werd voor de derde keer geproduceerd in samenwerking met vastgoedadviseurs JLL.

Deze enquête is opgesteld dankzij de inbreng van self-storage aanbieders om de omvang en de dynamiek van de sector in heel Europa te helpen evalueren. We zijn ervan overtuigd dat het een nuttig referentiepunt is voor investeerders en exploitanten in deze groeiende en dynamische markt.

De FEDESSA-enquête van dit jaar werd door 800 self-storage vestigingen uit 17 lidstaten ingevuld. Dit vertegenwoordigt meer dan een derde van de self-storage vestigingen in continentaal Europa. In deze enquête is het Verenigd Koninkrijk niet inbegrepen. Maar relevante opmerkingen uit het VK enquête worden waar nodig wel vermeld. We hebben de enquêteresultaten ook aangevuld met interviews van verschillende mini-opslag bedrijven in heel Europa.

De antwoorden op de meeste vragen in het onderzoek hebben betrekking op het aantal mini-opslag bedrijven en vestigingen in Europa op 31 maart 2019. Belangrijkste bevindingen:

  • De tien grootste operatoren in Europa vertegenwoordigen 25% van het totale aantal vestigingen en 40% van de totale beschikbare ruimte

  • Zes landen hebben 80% van het totale aantal vestigingen in Europa

  • De gemiddelde huurprijs is €259 per vierkante meter per jaar 

  • De gemiddelde bezettingsgraad is 79%

  • 31% van de opslagvestigingen die ondervraagd zijn hebben een bezettingsgraad tussen 85-90%

  • Opslagbedrijven waren iets voorzichtiger dan vorig jaar, maar drie van de vier opslagbedrijven verwachten nog steeds dat 2019 een winstgevender jaar wordt dan 2018