NSSA vertegenwoordigt een groot deel van alle mini-opslag bedrijven en vestigingen in Nederland.

NSSA biedt u drie soorten lidmaatschap aan:

1. Gewoon lidmaatschap: 

Om in aanmerking te komen voor een gewoon lidmaatschap van NSSA dient een onderneming binnen Nederland operationeel te zijn en ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken zoals door de NSSA in haar lidmaatschapseisen zijn gedefinieerd. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel dient bij beoordeling maximaal 3 maanden oud te zijn en voorzien van de juiste activiteitenomschrijving.  Een onderneming dient aan alle voorwaarden van de lidmaatschapseisen en eventuele wijzigingen die naderhand in de eisen worden aangebracht, te voldoen.

Om het lidmaatschap te behouden, dienen gewone leden: 

  • elke nieuwe acquisitie (onderneming of pand) aan de vereniging te melden zodra de juridische overdracht aan de onderneming is afgerond.
  • de jaarlijkse (basis)vergoeding voor de onderneming, alsmede de vergoeding per vestiging te betalen.
  • een eenvoudig statistisch jaaroverzicht voor elke locatie in te vullen. Dit wordt, na een eerste inspectie om gewoon lid te worden, steekproefsgewijs gecontroleerd.
  • te verklaren dat ze aan deze criteria en de lidmaatschapseisen voor het verstrijken van de geldigheidsduur voldoen. Deze verklaring kan door een periodieke certificering per vestiging worden bevestigd.

2. Aspirant leden

Een aspirant lidmaatschap staat voor alle kandidaten open die binnen twee jaar een Mini Opslag / Self Storage onderneming willen starten.

  • Deze lidmaatschapscategorie is voornamelijk gericht op nieuwe toetreders tot de Mini Opslag / Self Storage-industrie om het netwerken met collega’s te stimuleren en gebruik te maken van de expertise van buitengewone leden (leveranciers) om voorzieningen op de huidige voorwaarden af te stemmen.
  • Aspirant leden worden aangemoedigd om zo spoedig mogelijk over te stappen naar een gewoon lidmaatschap. Een aspirant lidmaatschap kan worden aangegaan voor een maximale termijn van 2 jaar.
  • Een aspirant lidmaatschap geeft recht op het bijwonen van en spreken op algemene vergaderingen van NSSA, maar geeft geen stemrecht.

3.  Buitengewoon lidmaatschap

Om in aanmerking te komen voor een buitengewoon lidmaatschap van de NSSA dient een onderneming:

  • Een gerenommeerd onderneming te zijn met toegevoegde waarde voor gewone leden van de NSSA en een palet van producten en diensten in een exclusiviteitsvorm voor de NSSA leden kunnen bieden.
  • Onderdeel van de acceptatieprocedure is dat een kandidaat buitengewoon lid pas wordt geaccepteerd na goedkeuring van het bestuur van de NSSA.
  • Het buitengewone lidmaatschap geeft recht op het bijwonen van en spreken op algemene vergaderingen van de NSSA, maar geeft geen stemrecht. Een buitengewoon lid heeft de gelegenheid productpresentaties te houden op bijeenkomsten van de vereniging.