Solliciteer bij NSSA

Vacature ambtelijk secretaris NSSA

De branchevereniging voor de self storage NSSA (The Netherlands’ Self-Storage Association) zoekt een secretaris voor haar organisatie.

Doelen van NSSA

 • de gezamenlijke belangen van de branche behartigen
 • de eigen identiteit van de branche uitdragen en versterken
 • self storage bedrijven certificeren

Activiteiten van NSSA

 • geven van advies aan en het voeren van overleg met externe instanties over de bedrijfstak
 • geven van voorlichting
 • organiseren van algemene vergaderingen, netwerkbijeenkomsten en conferenties
 • in stand houden van en toezicht houden op de gecertificeerde bedrijven
 • verzorgen van trainingen en opleidingen om medewerkers te professionaliseren
 • uitgeven van informatiebulletins

Ambitie van NSSA

Naast bovenstaande activiteiten streeft de vereniging naar meer bekendheid van de self storage in Nederland,

bevordering van de communicatie met de leden en het werven van nieuwe leden.

Structuur van de organisatie

De vereniging heeft een onbezoldigd bestuur en het bestuur heeft geen werkgeversfunctie.

Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering.

De dagelijkse werkzaamheden zijn uitbesteed aan een ambtelijk secretaris.

Profiel ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris is het aanspreekpunt voor de vereniging en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dit resulteert in onderstaande werkzaamheden:

 • Organiseren en notuleren van bestuurs- en algemene vergaderingen en andere bijeenkomsten
 • Het uitvoeren van bestuursbesluiten
 • Opstellen van notities, nieuwsbrieven en jaarverslagen
 • Contact onderhouden met de leden en social media
 • Het onderhouden van de website
 • Fungeren als post- en mailadres
 • Behandelen van correspondentie
 • Verrichten van administratieve handelingen

Gevraagde kwaliteiten

De gezochte kandidaat (m/v) is een onafhankelijke ZZP’er en heeft bij voorkeur :

 • ervaring met een kleinschalige organisatie zoals een brancheorganisatie
 • ervaring met het voeren van een secretariaat
 • goede communicatieve vaardigheden t.b.v. het ledencontact
 • ervaring met ict en marketing t.b.v. de website en social media
 • affiniteit met de doelstelling van de vereniging
 • HBO werk- en denkniveau

 

Tijdsbeslag

Het bestuur vergadert ca. 5 keer per jaar in de randstad. De vergaderingen vinden fysiek plaats of via een conference call. In het voorjaar is er een algemene vergadering  met een huishoudelijk gedeelte en een thema.

In het najaar een netwerkbijeenkomst met een thema en periodiek een conferentie.

Qua tijdsbeslag vergt de secretaris functie tussen de 10 en 15 uur per week.

 

Informatie

Voor nadere informatie over de vacature kunnen belangstellenden contact opnemen met de voorzitter

van de vereniging, Jan P. Bikker. Hij is bereikbaar op telefoon 085 – 016 1440 en per mail op [email protected]

Belangstellenden kunnen hun reactie en hun cv sturen naar [email protected].

De sluitingstermijn is 15 januari 2024.